Ajankohtaista|Suomalaiset tallettavat rahojaan matalariskisille säästötileille ja määräaikaistalletuksiin – kysyimme asiantuntijalta talletussuojan mahdollisista riskeistä

Suomalaiset tallettavat rahojaan matalariskisille säästötileille ja määräaikaistalletuksiin – kysyimme asiantuntijalta talletussuojan mahdollisista riskeistä

Peter Högnäs, Bigbank AS Suomen sivuliikkeen juristi

Määräaikaistalletusten ja säästötilien suosio jatkavat kasvuaan korkotason sekä matalan riskin ansiosta. Talletetut rahat ovat turvassa 100 000 euroon saakka, vaikka pankki kaatuisi. Tästä pitää huolen talletussuojajärjestelmä.

Talletussuoja turvaa tallettajan tilivarat pankin mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. EU:n jäsenmaissa talletussuojajärjestelmät on yhtenäistetty kattamaan talletukset ja niille kertyneet korot 100 000 euroon saakka. Talletussuoja on henkilökohtainen ja pankkikohtainen. Mikäli tallettajalla on tilejä useissa pankeissa, jokaisessa pankissa olevilla talletuksilla on oma 100 000 euron maksimikorvausrajansa.

Kaikki suomalaiset talletuspankit kuuluvat Suomen talletussuojan piiriin. Myös Suomessa toimivien ulkomaisten (ETA-maiden) pankkien sivuliikkeet, kuten Bigbank kuuluvat pankin kotimaan talletussuojan piiriin. Mahdollisessa korvaustilanteessa talletuspankin kotimaan talletussuoja vastaa kustannuksista, mutta korvausten maksatus tapahtuu Suomen rahoitusvakausviraston kautta. Tämä järjestelmä koskee kaikkia EU:n jäsenmaita, ja se on yhtenäistetty talletussuojadirektiivillä.

Epävarmassa taloustilanteessa myös matalariskisten säästämisen tuotteiden riskit mietityttävät aiempaa enemmän. “Olemme viime aikoina huomanneet, että asiakkaamme pohtivat mahdollisia tilanteita, jossa talletussuoja ei pätisi”, toteaa Bigbank AS Suomen sivuliikkeen juristi, Peter Högnäs.

“Talouden näkymiin liittyvä huoli ja epävarmuus herättävät luonnollisesti kysymyksiä tänä päivänä. On kuitenkin syytä painottaa, että tilanne, jossa talletussuoja ei pätisi, on pitkälti teoreettinen ja äärimmäisen epätodennäköinen. Talletussuojasta säädetään EU:n talletussuojadirektiivissä, jolla on harmonisoitu suojattavat tallettajat ja talletukset sekä korvausten nopea maksatus. Talletussuojan ansiosta asiakkaillamme ei ole huolta omien varojensa kohtalosta,” Högnäs vakuuttaa.