Olemme luopumassa sähköpostilaskutuksesta. Vaihda nyt kätevään e-laskuun. Sähköinen e-lasku on helppo, turvallinen ja maksuton laskutustapa, joka toimitetaan suoraan verkkopankkiisi.
Ohje e-laskun tilaamiseen
Ajankohtaista | Lakimies vastaa; osa 6/6: Miksi pankki kysyy?

Lakimies vastaa; osa 6/6: Miksi pankki kysyy?

Pankit esittävät nykyään asiakkailtaan paljon kysymyksiä. Kysymykset esimerkiksi poliittisesta vaikutusvallasta saattavat kummastuttaa. Mihin pankit näitä tietoja tarvitsevat? Lakimiehemme vastaa!

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Kansainvälisen lainsäädännön ja Suomen rahanpesulain nojalla pankeilla ja muilla finanssipalvelun tarjoajilla on velvollisuus omassa liiketoiminnassaan ehkäistä rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tämä on välttämätöntä, sillä kansainvälistä rahoitusjärjestelmää hyväksikäytetään laajasti näiden rikosten tarkoituksiin.

Rahanpesulla tarkoitetaan rikoksella hankitun omaisuuden alkuperän häivyttäminen rahoitusjärjestelmän avulla. Rahanpesu edellyttää nimensä mukaisesti aina alkurikosta.

Terrorismin rahoittaminen ei edellytä alkurikosta vaan ratkaisevaa on rahojen käyttötarkoitus eli terrorismin rahoittaminen.

Meillä Bigbankissa on nollatoleranssi rahanpesua ja terrorismin rahoittamista kohtaan, ja oletamme myös työntekijöidemme, asiakkaidemme, sekä yhteistyökumppaneidemme noudattavan tätä periaatetta.

KYC – Know Your Customer / Tunne asiakkaasi

Keskeinen velvollisuus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyen on pankin velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa.

Pankin tulee ensimmäiseksi tunnistaa asiakkaansa eli varmistaa kenen kanssa asioi. Tunnistaminen tehdään joko pankkikonttorissa henkilöllisyystodistuksella tai sähköisesti etänä käyttäen vahvaa sähköistä tunnistamista. Tavallisin vahva sähköinen tunnistamistapa Suomessa on omien verkkopankkitunnusten käyttäminen.

Pankin tulee myös tuntea asiakkaansa mahdollisimman hyvin. Pankilla täytyy henkilötietojen lisäksi olla riittävät tiedot muun muassa asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja varojen alkuperästä. Pankin täytyy myös selvittää, mikäli asiakas on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Tämä ei tarkoita, että pankki kysyisi asiakkaan poliittisia mielipiteitä. 

Asiakkaan tunteminen edesauttaa myös mahdollisten normaalista poikkeavien tapahtumien, kuten maksujen tai tilisiirtojen, havaitsemista ajoissa. Asiakkaan tuntemisella suojellaan siis myös asiakasta itse esimerkiksi siltä varalta, että joku yrittäisi luvatta hänen nimissään tehdä oikeustoimia pankin tai muun toimijan kanssa.

Asiakkaan tuntemiseen liittyen pankki voi kysyä asiakkaalta tietoja, jotka joskus voivat tuntua omituisilta tai epärelevanteilta, mutta jotka kaikki johtuvat suoraan laista olevista velvoitteista. Asiakkaan tuntemistiedot tulee myös aika ajoin päivittää.   

Vaikka kysymysten taustalla on pankkien lakiin perustuva velvollisuus tuntea omat asiakkaansa, kyseessä on ennen kaikkea asiakkaan etu ja turvallisuus. Mitä paremmin pankki tuntee asiakkaansa, sen paremmin pankki pystyy palvelemaan heitä sekä samalla täyttämään rahanpesulainmukaiset velvoitteensa. Kaikki asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja pankkisalaisuutta koskevien lakien mukaisesti.

Huomioithan lopuksi, että emme Bigbankissa kysy koskaan henkilökohtaisia pankkitunnuksia sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta. Lisätietoa aiheesta löydät sivultamme turvallisuus