Olemme luopumassa sähköpostilaskutuksesta. Vaihda nyt kätevään e-laskuun. Sähköinen e-lasku on helppo, turvallinen ja maksuton laskutustapa, joka toimitetaan suoraan verkkopankkiisi.
Ohje e-laskun tilaamiseen
Ajankohtaista | Lakimies vastaa; osa 4/6: Vastuullinen luotonanto – Mitä se tarkoittaa?

Lakimies vastaa; osa 4/6: Vastuullinen luotonanto – Mitä se tarkoittaa?

Mediassa käydään paljon keskustelua vastuullisesta luotonannosta. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, ja kuinka vastuullisuus näkyy Bigbankin toiminnassa? Lue lakimiehemme vastaus alta!

Vastuullisella luotonannolla tarkoitetaan luotonantajan velvollisuutta menetellä vastuullisesti

1. Luoton markkinoinnissa

2. Luoton myöntämisessä

3. Luottosuhteessa asiakkaan kanssa

Toisin kuin yleensä luullaan, vastuullisen luotonannon periaate ei siten koske ainoastaan luoton myöntämisvaihetta eli luottokelpoisuuden arviointia vaan myös sitä edeltävää (markkinointi) ja sen jälkeistä aikaa (luottosuhde).

Luottojen markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Luottoa ei myöskään saa markkinoida siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti.

Luoton myöntämisessä luotonantajan on ennen luottosopimuksen tekemistä arvioitava, kykeneekö kuluttaja täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa (kuluttajan luottokelpoisuus). Arviointi on tehtävä kuluttajan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen perusteella. Luoton myöntämisessä luotonantajalla on myös velvollisuus tuoda esille kaikki olennaiset luottosuhteeseen liittyvät tiedot, kuten maksuerien määrä, maksupäivä, lainan korko ja muut kustannukset sekä seuraamukset maksujen laiminlyönnistä.     

Luottosuhteessa asiakkaan kanssa eli asiakkuuden aikana luotoantajalla on niinikään sama yllä mainittu tiedonantovelvollisuus kaikista seikoista, jotka ovat tai saattavat olla merkityksellisiä asiakassuhteessa. Tämä koskee erilaisia luottosuhteeseen ja sen ylläpitoon liittyviä olennaisia tietoja, kuten esimerkiksi luotonantajan uusia käytäntöjä, päivitettyjä yhteystietoja tai maksuviivästystilanteiden mahdollisia seuraamuksia.

Bigbank noudattaa vastuullista luotonantoa kaikessa toiminnassaan. Tämä liiketoimintamme peruspilari on noussut korostetusti esille koronpandemian aikana, jonka johdosta olemme Bigbankissa päättäneet, että emme nosta lainojemme korkoja sopimuskauden aikana väliaikaisen korkokattoa koskevan lakimuutoksen päätyttyä 30.09.2021.